قیمت بلبرینگ مخروطی

قیمت بلبرینگ مخروطی

قیمت بلبرینگ مخروطی در کارخانه جات ما بسیار مناسب است. حلقه داخلی و خارجی بلبرینگ ها قطعاتی از مخروط ها هستند. غلتک ها به گونه ای مخروطی هستند. سطوح مخروطی شیاردار و محورهای غلتکی در صورت بیرون آمدن، همه در یک نقطه مشترک در محور اصلی یاتاقان به هم می رسند.

قیمت بلبرینگ مخروطی مقرون به صرفه باعث می شود. این مهندسی که حرکت مخروط ها به صورت کامل باقی بماند و بدون حرکت لغزشی بین شیارها و قطر بیرونی غلتک ها انجام شود.

بلبرینگ مخروطی با قیمت مناسب در شرکت ما عرضه می شود. یک وصله تماس خطی ایجاد می‌کند. امکان حمل بارهای بیشتری را نسبت به یاتاقان‌های کروی (گلوله‌ای) که دارای تماس نقطه‌ای هستند. می‌دهد و مهندسی به این معنی است. سرعت سطوح هر یک از غلتک ها مانند مسیرهای حرکتی آنها در تمام طول تماس است و هیچ خراش دیفرانسیل رخ نمی دهد.

قیمت بلبرینگ مخروطی مناسبی که توسط مهندسان ما کارشناسی می شود می تواند فرآیند کارکرد بلبرینگ را تثبیت و مهار کند و با شکل مخروطی آنها از بیرون زدن غلتک ها جلوگیری می کند.

هر چه نیم زوایای این مخروط ها بزرگتر باشد، نیروی محوری بیشتری را تحمل می کند. قیمت بلبرینگ مخروطی مناسب و مقرون به صرفه است زیرا به یک مجموعه مخروطی و یک فنجان قابل جدا شدن هستند.

مجموعه مخروط غیر قابل تفکیک شامل حلقه داخلی. غلتک ها و قفسی است که غلتک ها را نگه می دارد. به طور یکنواخت فاصله می دهد. فاصله داخلی در هنگام نصب توسط موقعیت محوری مخروط نسبت به جام ایجاد می شود.

هزینه بلبرینگ مخروطی

اگرچه نصب های از پیش بارگذاری شده بدون فاصله معمول هستند. با توجه به قیمت بلبرینگ مخروطی بسیاری از کاربردها از رولبرینگ های مخروطی به صورت جفت پشت سر هم استفاده می شود. نیروهای محوری به طور مساوی در هر دو جهت پشتیبانی شوند.

قیمت بلبرینگ مخروطی به شکلی است که به صورت جفت غلتک مخروطی در یاتاقان‌های چرخ خودرو استفاده می‌شود. جایی که باید به طور همزمان با نیروهای عمودی (شعاعی) و افقی (محوری) مقابله کنند.

همچنان قیمت بلبرینگ مخروطی معمولاً برای کاربردهای با سرعت متوسط و کارهای سنگین که در آن دوام لازم است مشخص می شود. کاربردهای رایج با قیمت بلبرینگ مخروطی مناسب در کشاورزی، ساخت و ساز و تجهیزات معدن ، سیستم های محور، جعبه دنده، موتور ها و کاهنده های موتور، شفت پروانه ، جعبه محور راه آهن، دیفرانسیل، توربین های بادی و غیره.

غلتک مخروطی واحدی است که از دو مسیر مخروطی (رینگ های داخلی و خارجی). غلتک های مخروطی با قیمت بلبرینگ مخروطی مناسب تشکیل شده است. قیمت بلبرینگ مخروطی به شکلی است که با توجه به هزینه ها، کار بر روی حلقه بیرونی موقعیت محوری را ساده می کند.