آرشیو برچسب‌ها: عمیق دو ردیفه

بلبرینگ شیار عمیق دو ردیفه بلبرینگ شیار عمیق دو ردیفه مدلی از یاتاقان های غلتشی است. که از رد ردیف توپ برای حفظ فاصله بین بلبرینگ استفاده می کند. هدف یک بلبرینگ شیار عمیق دو ردیفه کاهش اصطکاک دورانی و تحمل بارهای شعاعی و محوری است. با استفاده از دو ردیف شیار برای مهار توپ […]