آرشیو برچسب‌ها: فروش بلبرینگ بشکه ای

کاربرد بلبرینگ بشکه ای بلبرینگ بشکه ای دارای دو ردیفه کروی با سطوح برنجی است که این موضوع کاربرد بلبرینگ بشکه ای را برای بارهای محوری، شعاعی و نوسانی تعیین می کند و دلیل نامگذاری فاصله داخلی شعاعی آن است که کاربرد بلبرینگ بشکه ای که در آن بارها و سرعت ها باعث انبساط حرارتی […]

بلبرینگ بشکه ای بلبرینگ بشکه ای نوعی چرخ دنده می باشد که در دستگاه هایی که حالت چرخشی دارند مانع از ایجاد اصطکاک و سایش می شود. برای مثال در اتومبیل ها چرخش چرخ ها با وجود بلبرینگ ها امکان پذیر می باشد. از بلبرینگ بشکه ای میتوان در بسیاری از صنایع در بخش های […]