آرشیو برچسب‌ها: ویژگی بلبرینگ کف گرد

بلبرینگ کف گرد بلبرینگ کف گرد از جمله بلبرینگ های پرکاربرد در صنعت می باشد. بلبرینگ کف گرد بار های محوری را میتواند به راحتی تحمل کند. بلبرینگ کف گرد بصورت یک طرفه و دو طرفه ساخته می شود که میتواند در دستگاه های مختلفی بکار رود. از مهمترین ویژگی های بلبرینگ کف گرد این […]